آشنایی با پیشکسوتان بسکتبال خراسان
(توجه : این صفحه در حال تکمیل و بروزرسانی است، لذا ممکن است برخی مطالب هنوز قابل استناد نباشد)

حسن حاجبی
متولد : ۱۳۱۱/۰۲/۳۰
ایرج شیبانی
متولد : ۱۳۱۵/۰۵/۱۹
محمد علی رستمی
متولد : ۱۳۱۵/۰۵/۲۰
رضا غفرانی
متولد : ۱۳۱۵/۰۵/۲۰
طیبه حاجبی
متولد : ۱۳۱۷/۰۳/۱۲
تقی ترشیزی
متولد : ۱۳۲۱/۰۵/۲۰
منصور محمد یاری
متولد : ۱۳۲۲/۰۵/۲۰
محمد چکنی
متولد : ۱۳۲۲/۰۷/۰۱
عبدالله کریم زاده
متولد : ۱۳۲۲/۰۸/۱۵
احمد ظهورکاری
متولد : ۱۳۲۳/۰۵/۱۹ <<   <    ۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    >   >> 


  امروز : دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

  • #
  • تیم
  • بازی
  • برد
  • امتیاز